Stowarzyszenie SUM

O nas

Stowarzyszenie SUM powstało w kwietniu 2002 roku. Jego celem jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta Gdańska i regionu Gdańskiego. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i regionu, promocję miasta i regionu w kraju i za granicą czy inspirowanie, nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, artystycznymi i społecznymi.

Stowarzyszenie zrodziło się z inicjatywy osób znanych z wcześniejszych projektów realizowanych w Gdańsku i na Pomorzy (w tym „Rodzinne zdjęcie Gdańszczan na koniec wieku”, wystawa „Sybir Pro-memento”, inscenizacje historyczne na terenie Gdańska i regionu takie jak „Oblężenie Malborka” i wiele innych). Od początku istnienia, przy wyraźnie rosnącym zaangażowaniu mieszkańców Gdańska, Stowarzyszenie realizuje określony w statucie cel przede wszystkim poprzez organizowanie wydarzeń publicznych mających charakter przemarszów ulicami miasta. Budują one wspólnotę gdańszczan wokół uniwersalnych wartości a jednocześnie promują miasto w Polsce i za granicą Pobudzają aktywność obywatelską mieszkańców Gdańska i regionu, w odwołaniu do tradycji oraz wartości patriotycznych, w najlepszym rozumieniu tego słowa. Do wydarzeń tych należy tryptyk miejski: organizowana od 2003 roku Parada Niepodległości, od 2006 roku Misterium Męki Pańskiej oraz współorganizowany od roku 2012 roku Orszak Trzech Króli. Dziś wyraźnie już można dostrzec rozwój koncepcji i określić charakter wszystkich trzech wydarzeń odrębnych, z których powstała pewna zamknięta całość – dopełniający się przekaz dla gdańszczan i z Gdańska płynący.

sum1

Ponadto wokół wymienionych wydarzeń proponowane były dodatkowo różnorodne projekty  publikacje, koncerty, projekcje filmów, panele dyskusyjne. Podczas organizowanych wydarzeń mieszkańcy mieli także możliwość spotykania się z ludźmi znanymi ze swojej działalności czy osobowości – byli wśród nich Pani Prezydentowa Danuta Wałęsa, obecny Premier Donald Tusk, światowej sławy muzyk Jean Michel Jarre, Albin Ossowski – aktor i żołnierz AK, kompozytor Cezary Paciorek, podróżnik Marek Kamiński i wielu innych.

sum2

Miasto z jego infrastrukturą stało się uczestnikiem projektów. Ulice Głównego Miasta (Orszak Trzech Króli), Starego Miasta (Parada Niepodległości) oraz Śródmieścia z okolicą Dworca PKP i Grodziska (Misterium) to miejsca pamiętnych wydarzeń historycznych dawnej i najnowszej historii, miejsca kaźni, miejsca tętniącego życiem nowoczesnego miasta, pejzaż miasta portowego – takie obrazy przekazywane są przez media promując miasto oraz utrwalając identyfikowanie się mieszkańców z tzw. „małą ojczyzną”. Jest to szczególnie ważne w mieście gdzie z powodów historycznych nie istnieje ciągłość pokoleń.

sum3

Sukcesem Stowarzyszenia SUM służącym miastu przez jego promocję w kraju i za granicą oraz włączanie do kreowanych wydarzeń gości z regionu, z poza niego oraz z zagranicy. Kolejnym sukcesem Stowarzyszenia jest fakt zaangażowanie w organizowane przedsięwzięcia środowisk o często bardzo równych poglądach, koncepcjach i wizjach zarówno przeszłości jak i teraźniejszości.  Wyjątkowym wręcz osiągnięciem jest olbrzymie zaangażowanie organizacji i środowisk na zasadach dobrowolności i często wolontariatu. W dzisiejszej Polsce, gdzie dużo miejsca zajmuje konflikt, forsowanie własnych koncepcji, postawa konfrontacyjna, działania Stowarzyszenie SUM pokazują, że potrzeba wspólnoty istnieje. Wymaga jedynie stworzenia warunków, które pozwolą w naszym mieście kreować lepszą rzeczywistość.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie wydarzenia, poza Paradą Niepodległości, Misterium Męki Pańskiej i Orszakiem Trzech Króli kreowaliśmy, współtworzyliśmy, w czym uczestniczyliśmy i jakie najważniejsze momenty towarzyszyły naszej działalności kliknij WIĘCEJ

STATUT SUM

Comments are closed