Krajowa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

 

W związku z pytaniami o program III Krajowej Defilady Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, która odbędzie się 26 lutego prosimy kontaktować się z organizatorem, którym jest Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

 

 

Wydarzenia Towarzyszące

II Krajowa Defilada Pamięci

Żołnierzy Niezłomnych w Gdańsku


Defilada Niezłomnych organizowana jest przez Stowarzyszenie SUM we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku. Wydarzenie związane jest z obchodami Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”. Po raz pierwszy Defilada Niezłomnych została zorganizowana 1 marca 2015. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Główną ideą tego projektu jest upamiętnienie ludzi, którzy poświęcili zdrowie a nawet życie dla ojczyzny, a którym przez wiele lat odmawiano dobrej pamięci i należnej wdzięczności. Tak się potoczyła nasza historia, że zarówno bohaterscy żołnierze Armii Krajowej, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, jak i powojenna partyzantka niepodległościowa czyli kilkaset tysięcy żołnierzy nigdy nie doczekało się zwycięskiej defilady wojskowej. Nigdy społeczeństwo polskie nie miało możliwości przybycia na taką uroczystość i powitania Ich z należytymi honorami. To tymi słowami „Ziutka” Józefa Szczepańskiego z batalionu „Parasol” – „A gdy miną już dni walki, szturmów i krwi, bratni legion gdy z Anglii powróci, pójdzie wiara gromadą Alejami z paradą i tę piosnkę szturmową zanuci”, opisywali powojenną przyszłość. Oni o takiej chwili marzyli !

Chcemy, aby Defilada Pamięci była ziszczeniem tego marzenia. Scenariusz Defilady jest w pewnym sensie otwarty, powstaje do ostatniego momentu. Główną ideą jest to, aby wydarzenie było corocznym zgromadzeniem Gdańszczan wokół tej niełatwej ale ważnej sprawy i godnej idei.

My dostrzegamy, że w społeczeństwie polskim, a na pewno wśród mieszkańców Gdańska ujawnia się i wzmacnia potrzeba wspólnego obchodzenia ważnych narodowych świąt. Obywatele potrzebują integracji wokół ważnych i wartościowych idei, wspólnotowego i bezpośredniego przeżycia. Potrzebują również informacji, co szczególnie ważne jest w odniesieniu do narodowego święta, które zostało ustanowione tak niedawno. Wielu Polaków zakończyło swoją edukację historyczną w szkołach okresu PRL, gdzie temat antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w najlepszym razie nie istniał, a następnie wiedzę tę uzupełniali przypadkowo lub wcale. Dziś jest to temat, który z kolei musi przebić się do świadomości Polaków mimo powszechnego zalewu różnorodnych informacji.

Gdańsk ma historyczne powody upamiętniania męczeństwa „Żołnierzy Niezłomnych” – groby „Inki”,”Zagończyka” i innych żołnierzy antykomunistycznego ruchu oporu oraz historia 5 Wileńskiej Brygady AK, muszą utrwalić się na kulturalnej i edukacyjnej mapie Miasta ale i całego kraju. Gdańskie wydarzenia w ich oryginalnej  formule mogą stać się niejako dopełnieniem obchodów centralnych o charakterze oficjalnym, państwowym. (Zdjęcie z ekshumacji Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku – Jan Hlebowicz)

VIP

Forma wojskowej defilady i udział w niej rekonstruktorów przemawia do dzisiejszych odbiorców, często bardziej niż inne tradycyjne sposoby edukacji. Krajowa, ale gdańska Defilada (podobnie jak Parada Niepodległości) to także pokazanie całej Polsce, że honor, miłość do ojczyzny, odwaga , poświęcenie nie idą w parze z agresywnym nacjonalizmem czy szowinizmem.

Gdańsk otwierający swoją przestrzeń miejską na te potrzeby oraz na łączenie środowisk na co dzień nie zawsze dobrze się ze sobą komunikujących, po raz kolejny okazuje się prekursorem nowoczesnego patriotyzmu – nie wykluczającego, nie przemilczającego spraw trudnych, ale jednocześnie odważnego i dumnie prezentującego to co w Polskiej historii i kulturze najbardziej wartościowe.

 

 

 

Comments are closed